Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 21 maja 2019 r. o godz. 11.00

Sala BHP na terenie Stoczni Gdańskiej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego na spotkanie,  które odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Gdańsku.  Rejestracja uczestników od godz. 10.30.

Celem spotkania jest przypomnienie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zgłaszania i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obowiązków organizatora wypoczynku, przedstawienie informacji na temat sposobów zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Po zakończeniu części informacyjno-szkoleniowej, odbędzie się spotkanie dla chętnych organizatorów wypoczynku, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w 2019 r. Celem spotkania jest m.in. wyjaśnienie spraw dotyczących realizacji umów, w tym sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań publicznych.

Przebieg spotkania:

  • 11.00 – 13.00  – część I – Omówienie najważniejszych przepisów prawa dotyczących organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym zasad rejestracji wypoczynku, zgłaszania zmian okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, zgłaszania wypadków, pytania i odpowiedzi – wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zgłaszania i umieszczania wypoczynku w bazie wypoczynku a także przebiegu i kontroli wypoczynku przez służby.  
  • 13.00 – 14.00 – część II – dla organizatorów wypoczynku, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w 2019 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie do dnia 15 maja 2019 roku formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z Państwa obecnością na spotkaniu. Nie potwierdzamy przyjęcia Państwa na spotkanie.

UWAGA

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje  kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu prosimy o poinformowanie Organizatorów spotkania poprzez wysłanie e-maila na adres: kuratorium@kuratorium.gda.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Hanną Piotrowską – st. inspektorem Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (tel. 58 322 29 31).

Formularz zgłoszeniowy

Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

 

http://www.kuratorium.gda.pl

Obowiązek informacyjny administratora  http://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/

 

Skip to content