Konkurs „Partnerstwo dla Wolontariatu”

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować o uruchomieniu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu” organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem Konkursu jest wybór Partnerów, którzy w każdym województwie wspierać będą realizację Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

 

Poniżej załączam informację o konkursie i zachęcam do udziału.

 

z wyrazami szacunku

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

tel. 30 77 719 (pokój 81)- tel. 789408027

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Program będzie rozwijał środowisko wolontariackie w Polsce i wdrażał rozwiązania ułatwiające oraz zachęcające obywateli do systematycznego i długoterminowego angażowania się w wolontariat.

Poszukujemy Partnerów, którzy przystąpią do Programu i wraz z zespołem Korpusu Solidarności zrealizują działania prowadzące do usprawnienia i upowszechnienia wolontariatu długoterminowego w Polsce. Konkurs ma na celu wyłonienie 16 partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do grup prowadzących działania wolontariackie, w tym: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 

Ofertę konkursową kierujemy do organizacji pozarządowych zorientowanych w organizowaniu wolontariatu. W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim: doświadczenie Wnioskodawców, możliwości i potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. W ramach składanego wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Przewidywany czas realizacji działań przez partnerów planowany jest od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

 

Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godz. 14:00. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w formie elektronicznej pod adresem: https://generator.niw.gov.pl//

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu oraz Regulaminem i potrzebną dokumentacją.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego: Infolinia pod numerem +48 885 221 530 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00

📧 mailowego: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i kontaktu.

 

Zespół Programu Korpus Solidarności

 

Skip to content