Informacja z kontroli przeprowadzonej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień „OKNO” przy ul. Placu Św. Grzegorza 5 w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej wPunkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień „OKNO” przy ul. Placu Św. Grzegorza 5  w Tczewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” z siedzibą   w Tczewie przy  ul. Plac Św. Grzegorza 5  w dniu 30 maja 2019 roku.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Punkt Konsultacyjny  ds. Uzależnień „OKNO”

Termin przeprowadzenia kontroli: 30 maj 2019 roku

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania zgodnie z umową nr 29/01/2019 z dn.15.01.2019 r. pt. ,,Prowadzenie Punktu  Konsultacyjnego ds. Uzależnień OKNO”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzył: Łukasz Butkus – Inspektor

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content