Informacja z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Sambor” przy ul. Orzeszkowej 6 w Tczewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” z siedzibą w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6 w dniu 06 czerwca 2019 roku.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Świetlica Socjoterapeutyczna „Sambor”

Termin przeprowadzenia kontroli: 06 czerwca 2019 roku

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania zgodnie z umową nr 32/01/2019 z dn.15.01.2019 r. pt. ,,Kontynuacja pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Sambor””.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzył: Łukasz Butkus – starszy inspektor

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content