Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kolejowym Klubie Sportowym ,,Unia” w Tczewie, numer 4 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej  w Kolejowym Klubie Sportowym ,,Unia” w Tczewie, numer 4 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Kolejowy Klub Sportowy ,,Unia”  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29 maja 2019 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 171/02/2019 z dnia 7 marca 2019 roku pn. ,,Szkolenie sekcji piłki nożnej Kolejowego Klubu Sportowego Unia Tczew w 2019 roku”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content