Informacja z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym ,,Wisła” w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000742223.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym ,,Wisła” w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000742223.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Klub Sportowy ,,Wisła” w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23 maja 2019 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 172/02/2019 z dnia 5 marca 2019 roku pn. ,,Prowadzenie szkolenia młodzieży w szkółc4e sekcji bokserskiej Klubu Sportowego Wisła w Tczewie”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content