Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodarczym Kociewie w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000349221.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodarczym Kociewie  w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000349221.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30 maja 2019 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 177/02/2019 z dnia 8 marca 2019 roku pn. ,,TALK Junior – turnieje i treningi koszykówki dla dzieci”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzyła:  Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content