Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Krawiec” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie, wpisanym pod nr 5 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Krawiec” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie, wpisanym pod nr 5 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Sportowy ,,Krawiec” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22 maja 2019 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 123/02/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku pn. ,,Ogólnopolskie czwartki lekkoatletyczne”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content