Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, wpisanym pod nr 37 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, wpisanym pod nr 37 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego z siedzibą

w  Tymawie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23 maja 2019 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 176/02/2019 z dnia 5 marca 2019 roku pn. ,,Prowadzenie zajęć Karate Tradycyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tczew”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content