Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych, wzory sprawozdań z wykonania tych zadań

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że na podstawie  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057) określone zostały NOWE wzory ofert, umów oraz sprawozdań realizacji zadań publicznych, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 1 marca 2019 roku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 października 2018 r.

 

UWAGA!

Do konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych PRZED 1 marca 2019 roku OBOWIĄZUJĄ WZORY do rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

ZAŁĄCZNIKI do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U.2018.2057), obowiązujące od 1 marca 2019 roku.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ,,ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. [242.52 KB]
Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ,,ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. [322.46 KB]
Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. [217.33 KB]
Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. [286.84 KB]
Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. [106.94 KB]
Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. [245.28 KB]
Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia. [145.53 KB]
Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia. [323.8 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. [176.25 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. [247.02 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. [217.73 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. [263.17 KB]

Skip to content