Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2019: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2019: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  niepełnosprawnych dzieci.

 

Wytworzyła: Magdalena Łoś

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content