Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie dofinansowania wkładu własnego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie dofinansowania wkładu własnego. Z planowanej kwoty 5.000,00 zł, rozdysponowano środki w kwocie tj. 2.890,00 zł.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content