„Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”-konsultacje

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu ?Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020? wraz z projektem programu i formularzem konsultacji. W tej kolejnej edycji w szczególności zależy nam na stworzeniu warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz łączenia jej ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich w realizacji oddolnych inicjatyw przyczyniających się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych a także szczególny nacisk na wszelkie działania społeczne z zakresu pomocy społecznej. Dlatego zachęcam bardzo do udziału w tych konsultacjach.

Liczę na Państwa zaangażowanie i ufam, iż dzięki temu powstanie kolejny dokument, który będzie ważnym elementem wpływającym na rozwój i zacieśnianie współpracy administracji rządowej i organizacji pozarządowych w naszym rejonie.

 

Gdyby zaszła konieczność konsultacji z uwagi na np. duże zainteresowanie podmiotów pozarządowych czy też innych, danabol ds for sale zorganizuję w odpowiednim dogodnym dla Państwa terminie spotkanie w celu konsultacji, o czym niezwłocznie poinformuję.

Informacja o rozpoczętych konsultacjach została również umieszczona na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na FB Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie portalu NGO. Zapraszam bardzo wszystkich Państwa, w razie pytań i uwag pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam

 

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

2020 Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy docx

2020Formularz konsultacji Programu na rok

projekt programu współpracy 2020

 

 

 

Skip to content