Konsultacja projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członkow Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie propozycje i spostrzeżenia do powyższego projektu uchwały prosimy zgłaszać do dnia 10.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1 do Wydziału Spraw Społecznych pokój nr 38, lub e-mail: jablonska@um.tczew.pl, szymanski@um.tczew.pl

Skip to content