Uchwała nr 3/2019 Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Załączniki

Uchwała nr 2/2019 Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Załączniki

Konsultacja projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członkow Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj dalej

Skip to content