Konsultacja projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członkow Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj dalej

Skip to content