Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu :”Pomocy Społecznej”, „Kultruy i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, „Kultury Fizycznej i Sportu”, „Upowszechniania Turystyki”

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. ,,Pomocy Społecznej”.
  2. ,,Kultury Fizycznej i Sportu”.
  3. ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”.
  4. ,,Upowszechniania Turystyki”.

Propozycję prosimy składać do dnia 10 grudnia 2019 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: jablonska@um.tczew.pl

Skip to content