Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie teraz otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Skip to content