Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych,świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

  1. prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych,
  2. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Propozycję prosimy składać do dnia 10 grudnia 2019 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: los@um.tczew.pl

Skip to content