Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie otrzymały dotacji na działalność na rok 2020 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Klubu Sportowego ,,Wisła” w Tczewie na realizację zadania pn. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży”  (zgodnie z punktem 1A).

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30 czerwca 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach  V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła:       Ewa Salkowska – Stubba                         

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych                                                                               

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2 267.69 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30.06.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu  w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet” oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 50.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła:       Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2 266.29 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 9 czerwca 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 125.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła:       Ewa Salkowska – Stubba                         

Zaakceptowała:  Elżbieta Noch Zastępca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2 37.93 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 9 czerwca 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2 266.22 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 9 czerwca 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 9 czerwca 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 9 czerwca 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach  V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę negatywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie otrzymały dotacji na działalność na rok 2020 w zakresie Kultury Fizycznej  i Sportu. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty, złożone przez Klub Sportowy ,,Wisła” z siedzibą w Tczewie, tj.

  1. ,,Prowadzenie szkolenia młodzieży w szkółce sekcji bokserskiej Klubu Sportowego Wisła w Tczewie”.
  2. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży”.

W wyniku oceny ofert:

  1. Przyznano dotację w wysokości 32.709,00 zł na realizację zadania pn. ,,Prowadzenie szkolenia młodzieży w szkółce sekcji bokserskiej Klubu Sportowego Wisła w Tczewie” (zgodnie z punktem 1A).
  2. Oferta złożona na realizację zadania pn. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży” zostanie rozpatrzona w terminie do 24.08.2020 roku.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2020 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A). 624.75 KB pdf Pobierz

Skip to content