Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – SUO

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptował:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2023 w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego. Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 5.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Dofinansowanie wkładu własnego – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptował: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5 czerwca 2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach          i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5 czerwca 2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” wpłynął wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 5.500 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 267.54 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5 czerwca 2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet” wpłynął wniosek Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew ul. Elżbiety 21A, na kwotę 200.000 zł. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 266.14 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5 czerwca 2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynął wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 267.72 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ligi Centralnej Kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5 czerwca 2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ligi Centralnej  Kobiet w piłce ręcznej” wpłynął wniosek Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 195.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 270.3 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2023 r. w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym – Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o rozstrzygnięciu konkursu dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie:

  • Przeciwdziałania patologiom społecznym –

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową.

Załączniki:

  • – Tabela nr 1   – Przeciwdziałania patologiom społecznym –

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową.

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – „ BEZPIECZNE WAKACJE W MIEŚCIE I W PLENERZE” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE WAKACJI – OBOZY, PÓŁKOLONIE, KOLONIE.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – „ Bezpieczne wakacje w mieście i w  plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Z planowanej kwoty 149.000 zł rozdysponowano środki w całości 149.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 na realizację zadań w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – „ Bezpieczne wakacje w mieście i w  plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content