PROTOKÓŁ Z DNIA 25.09.2023 ROKU – PO KONSULTACJACH NAD PROJEKTEM UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Protokół z dnia 25.09.2023 roku – po konsultacjach nad projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024.

PROTOKÓŁ Z DNIA 25.09.2023 ROKU – PO KONSULTACJACH NAD PROJEKTEM UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Wytworzyła: Magdalena Łoś                       

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała  Iwona Świeczkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Protokół z posiedzenia TRDPP z dnia 13 grudnia 2022 roku 393.62 KB pdf Pobierz

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba                                 

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Protokół z posiedzenia TRDPP z dnia 12 grudnia 2019 roku. 42.38 KB pdf Pobierz

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 21.10.2019 roku

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 21.10.2019 roku.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Załączniki

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27.08.2018 r.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27.08.2018 r.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14.05.2018 r.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14.05.2018 r.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content