PROTOKÓŁ Z DNIA 25.09.2023 ROKU – PO KONSULTACJACH NAD PROJEKTEM UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Protokół z dnia 25.09.2023 roku – po konsultacjach nad projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024.

PROTOKÓŁ Z DNIA 25.09.2023 ROKU – PO KONSULTACJACH NAD PROJEKTEM UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Wytworzyła: Magdalena Łoś                       

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content