UCHWAŁA NR LXII/747/2023 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024


Uchwała nr LXII/747/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Uchwała nr LXII/747/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Załącznik do Uchwały nr LXII/747/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Wytworzyła: Magdalena Łoś                       

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content