Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027.

Stosownie do Uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji mieszkańców, osób prawnych
i instytucji odnośnie założeń i treści dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będzie zbieranie opinii i uwag w wersji elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza znajdującego się na stronie www.organizacje.tczew.pl w zakładce Aktualności – Inne ; www.wrotatczewa.pl w zakładce Aktualności – Urząd oraz na stronie podmiotowej gminy www.bip.tczew.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Komunikaty – Informacje).

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną poprzez wypełnienie edytowalnego formularza i przesłanie go na adres: jablonska@um.tczew.pl.

Załączniki:

  1. Formularz Konsultacji Społecznych
  2. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027.

Wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczncyh

Skip to content