Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, inicjatyw, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, inicjatyw, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w 5 kategoriach zostaną wręczone podczas XI Powiatowej Gali Wolontariatu 13 grudnia 2019, której gospodarzem jest Gmina Tczew.

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

W tym roku przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:
1. Grupa Wolontariuszy i Wolontariusz Roku
2. Inicjatywa społeczna Roku
3. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
4. Animator Roku
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie tczewskim.


Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2019 r.


Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat.tczew@gmail.com .


Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzach, które można znaleźć  w załączonych plikach lub pobrać poprzez kliknięcie łącza w nazwie kategorii. Dla każdej kandydatury należy wypełnić jeden formularz oraz załączyć minimum 2 zdjęcia z akcji.


Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.


Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.


W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza
przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.


Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.


Do 5 grudnia 2019 Kapituła, składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłych latach oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i Rady organizacji, wybierze laureatów konkursu.

Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie i XI Powiatowej Gali Wolontariatu 13 grudnia 2019 (piątek) o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Czarlinie.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane
 ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Tczew

Laureaci ubiegłorocznego konkursu Powiatowej Gali Wolontariatu:

WOLONTARIUSZKA ROKU ? Julia Kaffka

WYRÓŻNIENIA: Barbara Kozikowska i Dariusz Nawój

GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU ? Wolontariusze Hospicjum w Tczewie

WYRÓŻNIENIA: Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie i

Grupa wolontariuszek SMERFETKI z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU ? Rewitalizacja parku w Gniszewie

WYRÓŻNIENIA: Zbiórka „Na Żuka dla pana Włodka” i Projekt „Robotyka w Gminie Gniew”

ORGANIZACJA / INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM ? Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Pomorskie

WYRÓŻNIENIA: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie i Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

FIRMA azab 500 PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ? P.P.H.U. Rollmax

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ? Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.

ANIMATORKA ROKU ? Katarzyna Puczyńska

ANIMATOR ROKU ? Damian Domański

Nagrody specjalne z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatowej Gali Wolontariatu:

Musical PRZEBUDZENIE

Bank Spółdzielczy w Tczewie

Samorząd Gminy Gniew

Marian Noworolski

Fundacja Pokolenia

Skip to content