Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

W załączeniu przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażaniu opinii i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu Współpracy na email: salkowska@um.tczew.pl lub pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tczewie w terminie od 26 sierpnia do 17 września 2021 roku do godz.14.30. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewa Salkowska-Stubba, starszy inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 303.97 KB pdf Pobierz

Uchwała nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załączniki

Uchwała nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 87.67 KB pdf Pobierz

Załącznik do Uchwały nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 147.42 KB pdf Pobierz

Ostateczny projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Załączniki

Ostateczny projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 346.9 KB pdf Pobierz

Załącznik do ostatecznego projektu Uchwały – Ostateczny projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 298.27 KB pdf Pobierz

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

W załączeniu przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażaniu opinii i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu Współpracy na email: salkowska@um.tczew.pl lub pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tczewie w terminie od 28 sierpnia do 21 września 2020 roku do godz.15.30.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewa Salkowska-Stubba, starszy inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Załączniki

Ostateczny projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Ostateczny projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Załączniki

„Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”-konsultacje

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu ?Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020? wraz z projektem programu i formularzem konsultacji. W tej kolejnej edycji w szczególności zależy nam na stworzeniu warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz łączenia jej ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich w realizacji oddolnych inicjatyw przyczyniających się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych a także szczególny nacisk na wszelkie działania społeczne z zakresu pomocy społecznej. Dlatego zachęcam bardzo do udziału w tych konsultacjach.

Liczę na Państwa zaangażowanie i ufam, iż dzięki temu powstanie kolejny dokument, który będzie ważnym elementem wpływającym na rozwój i zacieśnianie współpracy administracji rządowej i organizacji pozarządowych w naszym rejonie.

 

Gdyby zaszła konieczność konsultacji z uwagi na np. duże zainteresowanie podmiotów pozarządowych czy też innych, danabol ds for sale zorganizuję w odpowiednim dogodnym dla Państwa terminie spotkanie w celu konsultacji, o czym niezwłocznie poinformuję.

Informacja o rozpoczętych konsultacjach została również umieszczona na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na FB Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie portalu NGO. Zapraszam bardzo wszystkich Państwa, w razie pytań i uwag pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam

 

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

2020 Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy docx

2020Formularz konsultacji Programu na rok

projekt programu współpracy 2020

 

 

 

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

W załączeniu przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażaniu opinii i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu Współpracy na email: salkowska@um.tczew.pl lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tczewie w terminie od 14 sierpnia do 12 września 2019 roku do godz.16.00.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewa Salkowska-Stubba, starszy inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Zarządzenie w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

W dniu 27 grudnia 2018 r. Wojewoda Pomorski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, które wraz z tym programem zostało umieszczone na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W ramach niniejszego Programu będą ogłaszane konkursy z trzech przyjętych do realizacji priorytetowych obszarów:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego oraz z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego- realizowanie Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. (W dniu 10 grudnia 2018 roku, Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 w województwie pomorskim zadania publicznego w ramach Programu “Razem bezpieczniej”).

Zarządzenie WP z 27.12.2018-1

Program współpracy WP z organizacjami pozarządowymi-1

Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Skip to content