Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Z planowanej kwoty 70.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozdysponowano środki w całości 70.000 zł.

Tytuły załączników:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                      Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym – Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2022 w zakresie:

  • Przeciwdziałania patologiom społecznym

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową.

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tabela nr 1 Przeciwdziałania patologiom społecznym – Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową. 63.94 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie:

  • Przeciwdziałania patologiom społecznym – „Bezpieczne wakacje w mieście
    i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba                     

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tabela nr 1 – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie. 76.03 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w roku 2022 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 45.183 zł (zgodnie z punktem 1A).

Wytworzyła:       Ewa Salkowska – Stubba                         

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych                                                                                                                                

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A). 686.58 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2022 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 601.248 zł (zgodnie z punktem 1A).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A). 722.68 KB pdf Pobierz

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B). 375.76 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1. 38.42 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Z planowanej kwoty 225.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, spotkań i prelekcji, rozdysponowano środki w całości 225.000 zł. Z planowanej kwoty 60.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego, rozdysponowano środki w całości 60.000 zł.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych   

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji – załącznik nr 1. 62.24 KB pdf Pobierz

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2. 25.64 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z planowanej kwoty 9.000 zł, rozdysponowano środki w całości 9.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 240.000 zł, rozdysponowano środki w całości 240.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptował:  Adam Urban

Z-ca Prezydenta Miasta

Skip to content