ZAPRASZAMY WOLONTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH W WASZYCH ORGANIZACJACH DO KONKURSU NA MINIGRANTY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH POMYSŁÓW WOLONTARIACKICH!

Z dużą przyjemnością ogłaszamy pierwszą edycję „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim.
W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł na oddolne działania wolontariackie podejmowane na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz rozwój i wzmacnianie własnej aktywności i kompetencji wolontariackich. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy działających na terenie woj. pomorskiego, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich.
Szczegółowe informacje nt. udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie lub uzyskać pod nr tel. 58 772 42 21.
Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest finansowy przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

W jaki sposób wolontariusze mogą wziąć udział w konkursie?

  1. Przeczytajcie regulamin konkursu.
  2. Zarejestrujcie się w Systemie Obsługi Wolontariatu.
  3. Opiszcie swój pomysł we wniosku (wzór wniosku ).
  4. Wyślijcie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na ks@wolontariatgdansk.pl lub złóżcie wersję papierową w wybranym biurze operatora lub partnerów (lista punktów) w terminie do 9 sierpnia 2021 r..


Dokumenty konkursowe do pobrania:
do pobrania

Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u operatora Konkursu: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
tel. 58 772 42 21  
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl
ZAPRASZAMY !

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Tczewa – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 lipca do 01 sierpnia 2021 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Tczewa.
Badania realizowane są metodą internetową oraz papierową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/650012/miasto-tczew-mieszkancy-2021.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Czas start! Ruszył Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzonym w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozpoczął się konkurs grantowy Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021!

Operatorzy zapraszają do składania wniosków na:

– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego,

– wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Kiedy?

Nabór wniosków trwa:

– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego,

– do 18 sierpnia 2021  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.                   

Projekty mogą być realizowane w terminach:

 – od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego,

– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego albo do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i Operatora: fundacjapokolenia.pl. Bieżące informacje są dostępne także na: facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

Masz pytania dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? Weź udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym:

  • 02.07. (piątek) o 17:00 w Klubie Rodzinnym Zatorze w Tczewie (ul. Elżbiety 19b),
  • 03.07. (sobota) o 10:00 on-line na platformie Google Meet,
  • 07.07. (środa) o 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gd. (ul. Wojska Polskiego 16),
  • 08.07. (czwartek) o 18:00 on-line na platformie Google Meet

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i profilu na FB: facebook.com/akumulatorspoleczny.

Operator – na obszarze powiatów gdańskiego i tczewskiego Fundacja Pokolenia – zachęca także do udziału w konsultacjach, gdzie animatorzy pomogą dopracować wnioski (istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania)! Kontakt tel. 58 352 45 46, e-mail: akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl, FB: facebook.com/fundacja.pokolenia.

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Debata „Wolontariat na Pomorzu po roku w pandemii”

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe i instytucje, szczególnie koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy na debatę o wolontariacie.

Wspólnie z wolontariuszami i koordynatorami z różnych zakątków Pomorza i z różnych obszarów wolontariatu przyjrzymy się temu, co słychać w pomorskim wolontariacie po roku w pandemii. Porozmawiamy m.in. o tym, co za nami i co przed nami, czy i jak zmienia się pomaganie oraz jak wykorzystać i zaadaptować nowe formy zaangażowania społecznego.


Debata odbędzie się 24 czerwca o godz. 17:00, udział dla uczestników przewidziano w formule online.


Rezerwujcie czas – szczegóły programu i wizytówki prelegentów już wkrótce – szukajcie ich w wydarzeniu na naszych profilach facebookowych: @wolontariatgdansk i @wolontariatpomorze


Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, ale obowiązuje rejestracja (link do wydarzenia zostanie przesłany tylko osobom zarejestrowanym). Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia przez formularz dostępny na stronie:  zgłaszam swój udział


Organizatorem debaty jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: ks@wolontariatgdansk.pl lub tel. 58 772 42 21

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Plac Solidarności 1
80-863 Gdańsk
tel. 58/772-42-21
ks@wolontariatgdansk.pl

www.wolontariatgdansk.pl

Konkurs Działaj Lokalnie 2021 otwarty! – termin przedłużony do 20.06.2021 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że nabór wniosków o dotacje w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2021 został przedłużony do końca tygodnia (do 20.06.).

Więcej informacji na: http://fundacjapokolenia.pl/dzialaj-lokalnie-2021-nabor-przedluzony-do-20-06/ 

Zespół Fundacji Pokolenia

Fundacja Pokolenia - biuro
ul. Obr. Westerplatte 6
83 - 110 Tczew
tel. +48 58 352 45 46
WWW: fundacjapokolenia.pl

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”


Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja br. Link do zaproszenia:
https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pomorskie-dla-seniora-zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-informacja

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1.       Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
2.       Pracodawca przyjazny Seniorom,
3.       Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?
W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?
Dokonać zgłoszenia mogą:
· jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
·organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
·osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.
Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz
Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi do 15 czerwca br.

Informacje
Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu<mailto:b.balka@pomorskie.eu>

Dokumenty w załączeniu:

1.Uchwała Nr 365/241/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.

2.Załącznik do Uchwały Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Karta oceny formalnej i merytorycznej

Informacja o rekrutacji do projektu „Azymut: Edukacja”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne informuje o rekrutacji do projektu „Azymut: Edukacja” w ramach którego realizowane są szkolenia z zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz szkolenia zawodowe.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 25 lat, mieszkają na terenie woj. pomorskiego oraz pracują w podmiotach MSP lub organizacjach pozarządowych.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłata ze strony uczestnika stanowi wkład własny i jest zależna od tematu szkolenia  (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym). Aby dokonać zapisu na wybrane szkolenie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy z załącznikami. Formularz należy wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać w oryginale – pocztą lub kurierem bądź wstępnie skany mailem. Można również złożyć osobiście w biurze projektu (pracujemy od 8:00 do 16:00).  Informacje o wszelkich zmianach będą zamieszczane na stronie projektu: https://www.gdansk.pte.pl/edukacja – znajdą tam Państwo również regulamin udziału w projekcie.

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027.

Stosownie do Uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji mieszkańców, osób prawnych
i instytucji odnośnie założeń i treści dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będzie zbieranie opinii i uwag w wersji elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza znajdującego się na stronie www.organizacje.tczew.pl w zakładce Aktualności – Inne ; www.wrotatczewa.pl w zakładce Aktualności – Urząd oraz na stronie podmiotowej gminy www.bip.tczew.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Komunikaty – Informacje).

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną poprzez wypełnienie edytowalnego formularza i przesłanie go na adres: jablonska@um.tczew.pl.

Załączniki:

  1. Formularz Konsultacji Społecznych
  2. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027.

Wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczncyh

Skip to content