Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa wraz z Tczewską Radą Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na szkolenie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Tczewa. Temat szkolenia : Nowe wzory ofert, zasady przygotowania wniosków o dotacje na zadania zlecone. Szkolenie odbędzie się 14.10.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Czytaj dalej

Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa. Zakres szkolenia : merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji za rok 2016 oraz zapoznanie z nowym wzorem sprawozdania zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które weszło w życie 3 września 2016 roku. Szkolenie odbędzie się 18.11.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Czytaj dalej

Konsultacja projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członkow Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj dalej

Skip to content