Integracja imigrantów – zaproszenie do wzięcia udziału w zdalnym szkoleniu ,,Kompetencje kominikacji międzykulturowej”

Dzień dobry,
Z przyjemnością informuję, że uruchamiamy szkolenia dla osób pracujących w sektorze publicznym oraz dla organizacji pozarządowych.
Warsztaty odbywają się zdalnie i dotyczą kompetencji komunikacji międzykulturowej. Ważnego tematu w kontekście dynamicznie rosnącej liczby imigrantów w naszym społeczeństwie.
Warsztat zawiera treści przydatne nie tylko w pracy, ale także w kontaktach z sąsiadami.
Już przed pandemią COVID-19 osoby ze środowisk migracyjnych, napotykały na większe trudności w znalezieniu pracy, uczestnictwie w edukacji lub dostępie do podstawowych usług. Teraz pandemia uderzyła w tę grupę nieproporcjonalnie. Są nadreprezentowani w sektorach, które zostały poważnie dotknięte kryzysem. Naszą powinnością jest zapewnienie migrantom dostępu do odpowiedniego wsparcia w naszych instytucjach i środowisku lokalnym, aby mieć swój udział w procesie integracji i włączenia społecznego oraz zapobiegać dalszym trudnościom.
W załączeniu zaproszenie na warsztat.
Serdecznie zapraszam i proszę o rozpowszechnienie wiadomości o dostępności szkoleń.
Pozdrawiam

Waja Jabłonowska
Waja.jablonowska@cwii.org.pl  mailto:Waja.jablonowska@cwii.org.pl   <mailto: Waja.jablonowska@cwii.org.pl  mailto:Waja.jablonowska@cwii.org.pl  >; Fami12@cwi.org.pl  mailto:Fami12@cwi.org.pl   <mailto: Fami12@cwi.org.pl  mailto:Fami12@cwi.org.pl  >Tel.606 603 351
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek; ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1; 80-866 Gdańsk
Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – 28 stycznia

28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).   Szkolenie jest bezpłatne. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński.   Zgłoszenia prosimy składać do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub przesłać na adres e-mail: http://jablonska@um.tczew.pl

Formularz Zgłoszeniowy

Program Szkolenia

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa.

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Termin szkolenia: 20 września 2019 roku (piątek) w godz. 15.00 -18.30 w Sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 16 września 2019 roku do godz. 15.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub przesłać na adres e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Tczewie przy wsparciu Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego planuje przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w szkoleniu po jednej osobie z każdej organizacji do dnia 24 maja 2018 r.(czwartek).

O terminie szkolenia poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa wraz z Tczewską Radą Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na szkolenie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Tczewa. Temat szkolenia : Nowe wzory ofert, zasady przygotowania wniosków o dotacje na zadania zlecone. Szkolenie odbędzie się 14.10.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Czytaj dalej

Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa. Zakres szkolenia : merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji za rok 2016 oraz zapoznanie z nowym wzorem sprawozdania zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które weszło w życie 3 września 2016 roku. Szkolenie odbędzie się 18.11.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Czytaj dalej

Skip to content